יידישע ביכער און קולטור - יונג יידיש - עמותה לספר היידי בישראל Yiddish Culture and Books - YUNG YiDiSH

Yiddish culture in its various forms

פֿרויען פֿון דער גאַנצער וועלט – פֿאַרפֿילמט אײַך * Calling all Yiddish speaking women

February 5, 2014toFebruary 14, 2014

פֿרויען פֿון דער גאַנצער וועלט – פֿאַרפֿילמט אײַך
און שיקט אונדז אײַער קורצע ווידעאָָָ

Calling all Yiddish speaking women –
Be part of an international display portraying the role of Yiddish women in culture!

The Exhibition will highlight the role of women in Yiddish culture as active in art, education, tradition, renovation and social awareness.

In order to emphasize  the relevance, place and continuity of the influence of Yiddish speaking women today the creators of the exhibit want to create a living wall – an organic kaleidoscope of the Yiddish women of today all over the world which will present an insight to their diverse roles, outlooks, backgrounds and professions

what we are looking for:

A 15-25 seconds video taken with sound – a clear face shot made with a camcorder, phone or computer in the highest quality you can produce. Present yourself in your own natural Yiddish dialect and accent by name, current residence, birthplace, occupation, social activities, etc…

For example: mayn nomen iz xxx, ikh bin geboyrn in Tishevitz, oyfgevaksn in Londen, un atsind voyn ikh in New York. Mayne tate iz geven a yiddisher shrayber, un ikh farnem zikh mit biokhemye…

The video file should be sent in its largest format by E-mail to yiddishfroy@gmail.com with your full name written in Latin letters and/or Yiddish.

All who partakes in this project, agree that their video should be used for the exhibit and they will receive a certificate of participation.

קריאה לכל הנשים דוברות היידיש – היו חלק מתערוכה בינלאומית שתציג את תפקידה של האישה היידית בתרבות!

התצוגה תבליט את תפקידה של האישה בתרבות היידיש כמקדמת האומנויות, החינוך, המסורת, החדשנות והמודעות החברתית.

במטרה להדגיש את הרלוונטיות, המקום והמשכיותה של השפעתן של נשים דוברות יידיש כיום ברצונם של יוצרי התערוכה לעצב קיר חי – מעין קליידוסקופ אורגני של האישה דוברת היידיש ברחבי העולם אשריגיש הבנה מעמיקה לרבגוניותם של תפקידיה, תפיסת עולמה, הרקע ממנו באה ומקצועה.

מה אנו מבקשים:

קטע וידאו באורך 15-25 שניות – צילום תמונת פנים ברורה בעזרת מצלמה, טלפון או מחשב באיכות הגבוהה ביותר המתאפשרת לכם. הציגו עצמיכן (בעגה ובמבטא היידיש הטבעיים לכן) בשמכן, מקום מגורים, ארץ לידה, מקצוע, פעילותחברתית ועוד…

למשל” איך הייס א’ב’ג’, בין געבוירן אין ג’, אויפגעוואקסן אין ד’ און אצינד לעב איך אין ה’. איך פארנעם זיך מיט כ’ ל’ מ’….”

את הסרטון יש לשלוח בפורמט האפשרי הגדול ביותר לאימייל yiddishfroy@gmail.com עם שמכן המלא באותיות לטיניות ו/או ביידיש.

כל המסייעות בפרוייקט מסכימות שהוידאו יהיה חלק מהתערוכה ויקבלו תעודת השתתפות.

An exhibition organized by the Bente Kahan Foundation in Wroclaw, Poland, in cooperation with the Oslo Jewish Museum, Norway and YUNG YiDiSH, the Lively Yiddish Museum, Israel – we Invite all Yiddish speaking women to take part in the Display.

במסגרת תערוכה בינלאומית על מקומה של האישה בתרבות היידיש בהפקת קרן בנטה קאהאן בוורטיסלב, פולין, ובשיתוף פעולה עם המוזיאון היהודי באוסלו, נורבגיה ויונג יידיש – המוזיאון החי ליידיש בישראל, אנו מזמינים אתכן, נשים דוברות יידיש בכל העולם, ליטול חלק בתצוגה.

הדפסה Print דרוקן

Reservations & Comments