יידישע ביכער און קולטור - יונג יידיש - עמותה לספר היידי בישראל Yiddish Culture and Books - YUNG YiDiSH

Yiddish culture in its various forms

Klezmer Tish @ Hechal Shlomo Jerusalem כליזמר-טיש בהיכל שלמה ירושלים

[ March 20, 2010; 8:30 pm to 10:45 pm. ]

הדפסה Print דרוקן