יידישע ביכער און קולטור - יונג יידיש - עמותה לספר היידי בישראל Yiddish Culture and Books - YUNG YiDiSH

Yiddish culture in its various forms

[TTtlv] Polina Belilovsky in YY Tel Aviv פאלינא בעלילאווסקי

[ May 22, 2010; 8:45 pm to 10:00 pm. ] אונדזער ניגונדל און זייערע לידער
פאלינא בעלילאווסקי Polina Belilovsky

פאלינא בעלילאווסקי זינגט באקאנטע און פארגעסענע יידישע פאלקסלידער און אויך אין יידיש די באליבטע לידער פון עדיט פיאף. באגלייט דורך יעווגעני פיסאק אויפן גיטארע
פולינה בלילובסקי שרה ביידיש שירי עם אהובים וכן שלאגרים של אדית פיאף, מלוווה בגיטרה של יבגני פיסאק
Polina Belilovsky sings Yiddish folksongs, known and forgotten ones, […]

הדפסה Print דרוקן