יידישע ביכער און קולטור - יונג יידיש - עמותה לספר היידי בישראל Yiddish Culture and Books - YUNG YiDiSH

Yiddish culture in its various forms

[YYjerusalem] Purimshpil פורים-שפיל אין יונג יידיש

[ March 19, 2011; 9:00 pm to 11:00 pm. 9:00 pm to 11:00 pm. ] purim at YUNG YiDiSH photo: Lora Gorodetsky
משנכנס אדר מרבין בשמחה
קטעי מגילה עם המחזה, מדרש והבהרה, עם שירה וזמרה, ועיונים עמוקים עד מאוד בענין השחוק ויי”ש ויין כיד המלך בידי עושי המלאכה
הפורים רב ר’ מנחם-מענדל שליט”ל קורע את המגילהדער שוין טראדיציאנעלער-שטענדיק-פארשידענער-פורים-שפיל פון יונג-יידיש בהשתתפות כל הקהל און דער פעבל און ארטיסטן און כלי-קודש   מוצאי שבת פרשת […]

הדפסה Print דרוקן