יידישע ביכער און קולטור - יונג יידיש - עמותה לספר היידי בישראל Yiddish Culture and Books - YUNG YiDiSH

Yiddish culture in its various forms

[YY Tel Aviv] Yom Hashoa Memorial Event אירוע זכרון ליום השואה

[ April 8, 2013; 6:30 pm to 7:30 pm. ] יונג יידיש תל אביב      יום שני – מאָנטיק   8.4.2013     6.30 בערב

ערב    אַן אָװנט
לזﬤר חורבן יהדות אירופה
 נקשיב לכתבי   מיר וועלן זיך צוהערן צו טעקסטן פֿון    
קאַצענעלסאָן   צײטלין  ק. צעטניק  א”אַ
און זיך צוקוקן צו פֿאָטָגראַפיעס פֿון   ונראה תמונות של
אַלטער קאַציזנע & ראָמאַן װישניאַק א”אַ
 און הערן לידער פֿון צער און טרײסט   ונשמע שירי צער ונחמה
בהשתתפות הקהל […]

הדפסה Print דרוקן