יידישע ביכער און קולטור - יונג יידיש - עמותה לספר היידי בישראל Yiddish Culture and Books - YUNG YiDiSH

Yiddish culture in its various forms

פֿרויען פֿון דער גאַנצער וועלט – פֿאַרפֿילמט אײַך * Calling all Yiddish speaking women

[ February 5, 2014 to February 14, 2014. ] פֿרויען פֿון דער גאַנצער וועלט – פֿאַרפֿילמט אײַך
און שיקט אונדז אײַער קורצע ווידעאָָָ
Calling all Yiddish speaking women –
Be part of an international display portraying the role of Yiddish women in culture!
The Exhibition will highlight the role of women in Yiddish culture as active in art, education, tradition, renovation and social awareness.

In order to emphasize  […]

הדפסה Print דרוקן