יידישע ביכער און קולטור - יונג יידיש - עמותה לספר היידי בישראל Yiddish Culture and Books - YUNG YiDiSH

Yiddish culture in its various forms

[YUNG YiDiSH Tel Aviv] GROYSE GALA CONCERT גרויסע גאלא קאנצערט

[ June 6, 2015; 9:00 pm to 11:00 pm. ] גרויסער קלעזמער גאלא
שפילבערג קלעזמער אנסאמבל
מיט
די זינגערין
סוועטא קונדיש
און די זינגערס
אבישי פיש און מענדל כהאן

Photo Credit: Chen WAGSHALL
אין א פייערלעכע אוונט
אלע הכנסות זיינען קודש למען דער קיום פון יונג יידיש און אירע יידיש-קולטורעלע טעטיקייטן
50 ש”ח איינטריא מיט א גלעזעלע משקה דערצו – 50 ש”ח
40 ש”ח אוב איר רעזערווירט קודם     קלונגט 03-6874433 און לאזט איבער אייער נאמען, טעלעפאן-נומער […]

הדפסה Print דרוקן