יידישע ביכער און קולטור - יונג יידיש - עמותה לספר היידי בישראל Yiddish Culture and Books - YUNG YiDiSH

Yiddish culture in its various forms

Jewish Jazz “NIGGEN” ג’ז יהודי “ניגון”

December 28, 2017
8:30 pmto10:15 pm

  THURSDAY at YUNG YiDiSH Tel Aviv

28.12.2017 @  8:30pm

ג’ז יהודי Jewish Jazz

Niggen   ניגון
הופעה מיוחדת ונדירה במקום מיוחד ומפתיע
תום לב – סקסופון
סתיו גולדברג – פסנתר
עופר שניידר – בס
יוסי לוי – תופים
מיועד לגברים ונשים, זקנים וטף

כניסה: פעמיים ח”י שקלים 36 ש”ח  כולל משקה ראשון

 HOW TO REACH YUNG YiDiSH   –   איך להגיע ליונג יידיש   —   ווי אזוי טרעפט מען יונג יידיש אן צו בלאנדזשען 

YUNG YiDiSH TEL AVIV  יונג יידיש תל אביב

למצוא את יונג יידיש בתחנה מרכזית החדשה של תל אביב

יונג יידיש בתחנה מרכזית החדשה – לוינסקי 108 – מתחם אמנים – קומה 5 – סטדיו 5008 טל לברורים והזמנת מקומות: 03-6874433:

YUNG YiDiSH Central Station – Levinsky 108 – Artists Studio 5008 – 5th Floor – Tel – 03-6874433

הדפסה Print דרוקן

Reservations & Comments