יידישע ביכער און קולטור - יונג יידיש - עמותה לספר היידי בישראל Yiddish Culture and Books - YUNG YiDiSH

Yiddish culture in its various forms

אברהם סוצקעווער ז”ל Avrohom Sutzkever

מיט טיפן טרויער זיינען מיר מודיע אז

הײַנט אין דער פֿרי ה’ בשבֿט תש”ע איז נפֿטר געוואָרן

אַבֿרהם סוצקעווער ז”ל

דער יחיד-בדורודיקער פאעט, פארטיזאן, קעמפער פאר יידיש לעבן און,

טרעגער פון יידישן ווארט

כבוד זיין אנדענק

sutskeverportret1sutskeverportretsutskeverportret3

הדפסה Print דרוקן

Reservations & Comments