יידישע ביכער און קולטור - יונג יידיש - עמותה לספר היידי בישראל Yiddish Culture and Books - YUNG YiDiSH

Yiddish culture in its various forms

Celebrating “Jerusalem Almanach 29 השקת “ירושלימער אלמאנאך

July 19, 2012
9:00 pmto11:00 pm

דאנערשטיק   יום חמישי
19 יולי   9 אזייגער אין אוונט

Thursday   July 19  at  9pm

YUNG YiDiSH Jerusalem    יונג יידיש ירושלים
jerusholaymer-almanakh-29

יונג יידיש פארבעט אייך אויף א פייערלעכער אוונט
צוזאמען מיטן רעדאקטאר

פראפעסאר דב-בער קערלער – אינדיאנא אונ’, פ”ש

און מיט דער באטייליקונג פון א מנין מחברים פון צווישן די 44 וואס האבן זיך באטייליקט אינעם נייעם באנד “ירושלימער אלמאנאך 29”,
ווי אויך מיט פריינד און געסט סיי פון ישראל און אויסלאנד
.

עס וועלן אויפטרעטן מיט ליד און ווארט אברום בורשטיין, רות לעווין, דיאנא שפירא, מנדל כהנא און אנדערע

הדפסה Print דרוקן

Reservations & Comments