יידישע ביכער און קולטור - יונג יידיש - עמותה לספר היידי בישראל Yiddish Culture and Books - YUNG YiDiSH

Yiddish culture in its various forms

[YYtelaviv] Hamukhtar – Guest Performance הפריץ מארח את המוכתר

February 9, 2011

Guest Performers at YUNG YiDiSH

Hamuchtar at YUNG YiDiSH Tel Aviv  Photo: Dafna Talmon

Hamuchtar at YUNG YiDiSH Tel Aviv Photo: Dafna Talmon

המוכתר ביונג יידיש תל אביב     The Mukhtar at YUNG YiDiSH Tel Aviv
Central Bus Station   Artists Compound  5th Floor  Studio 5008
מפה של יונג יידיש בתחנה     How to find YUNG YiDiSH in the bus station

יום רביעי   Wednesday
9.02.2011
8pmבערב
המוכתר הנו אמן קברט ייחודי המשלב פיוט ושנסון ,מוזיקה אלקטרונית, אקזוטיקה
ופאנק . שפתו היא תנכית רווית הומור וגרוטסקה.
חוויית הופעה של המוכתר הנה קרקס מרגש וקסום. ההופעה מתאימה לבני 12 ומעלה
המופע הינו בעברית, גרמנית ואנגלית (לא ביידיש)
30 – 40 ש”ח
hamuchtar-yungwebHamuchtar is a cabaret performer who blends elements of chanson, electronics, exotica and punk. His texts are a cross between Classical and Modern Hebrew and they are distinguished by a unique humor that is uncompromising yet subtle . A show of Hamuchtar is a circus of nostalgia, magic and grotesque.
The show is in Hebrew, German and English (no Yiddish)
30 – 40 NIS
Get a glimpse of the Mukhtar’s world on Youtube

תחנה מרכזית ת”א, מתחם אמנים, קומה 5   סטודיו 5008

הדפסה Print דרוקן

[YYtelaviv] אירוע פרטי – יום הולדת לדפנה – רק בהזמנה

January 27, 2011
8:00 pmto11:30 pm
הדפסה Print דרוקן

[YYjer] Kaboles Shabbes & Tchulent קבלת שבת וטשולנט

December 9, 2010
9:00 pmto11:00 pm
December 16, 2010
9:00 pmto11:00 pm
December 23, 2010
9:00 pmto11:00 pm
December 30, 2010
9:00 pmto11:00 pm

אגודת הכליזמרים הירושלמית בניהולו של אברום לייב בורשטיין מזמינה
קבלת שבת – טשולנט, קוגל מוסיקת כליזמר ואווירה טובה
The Jerusalem Klezmer Association invites you for a Kabolas Shabbes: Tchulent, klezmer music and a good atmosphere
at YUNG YiDiSH Jerusalem Rehov Yermiyahu 52
Suggested entrance 20 NIS תרומה מומלצת

יונג יידיש ירושלים רחוב ירמיהו 52 ירושלים
RESERVATIONS
מומלץ להבטיח מקום 02.5001395 052.2879123

מאפע מפה MAP

www.yiddish.co.il

הדפסה Print דרוקן

[YYtlv & jer] Yosl Rakover speaks with God יוסל ראקאווער רעדט מיט גאט

December 5, 2010
4:00 pmto5:15 pm
8:00 pmto9:30 pm
December 8, 2010
8:30 pmto9:30 pm

דויד מאנדעלבוים פונעם נייעם יידישער רעפערטואר טעאטער פון ניו יארק שטעלט פאר זיין מאנאדראמע

יאסל ראקאווער רעדט צו גאט  אין יידיש מיט ענגלישע איבערזעצונג

DAVID MANDELBAUM

דויד מנדלבוים מהתיאטרון הרפטוארי היידי החדש יבצע  במופע יחיד את סיפורו של צבי קוליץ
יוסל רקובר מדבר אל אלוהים   ביידיש עם תרגום לאנגלית
Solo performance by David Mandelbaum from the New Yiddish Repertory Theater from New York
“Yosl Rakover speaks to God” in Yiddish with English supertitles

YUNG YiDiSH Tel Aviv SUN 5.12.2010 4pm 8pm
מוזיאון חי ליידיש תל אביב  יום א’ 5.12  4 אחה”צ ו-8 בערב

YUNG YiDiSH Jerusalem  WED 8.12.2010 8.30pm
יונג יידיש ירושלים  יום ד’  8.30 בערב

Limited places   Scroll down to reserve your place מקומות מוגבלים  הזמנת מקום בדף למטה
50  ש”ח תרומה מומלצת  Suggested donation

צבי קוליץ (דצמבר 1912, תרע”ג – 29 בספטמבר 2002) היה סופר, פוליטיקאי, מפיק קולנוע ותיאטרון יהודי. קוליץ ידוע כמפיקו של הסרט העלילתי הגדול הראשון שהופק במדינת ישראל, “גבעה 24 אינה עונה”, וכן ככותבו של הסיפור הקצר “יוסל רקובר מדבר אל אלוהים”, שרבים סברו כי הוא צוואה אותנטית של אדם בשם יוסל רקובר, חסיד גור, שנמצאה בין חורבות גטו ורשה, “בין ערימות אבנים ועצמות אדם”. במספר מילים רבות עוצמה משרטט קוליץ את דמותו של אדם, שעל אף כל הקורות אותו, אינו חדל מלהאמין באלוהים. הקטע התקבל כקטע אותנטי, וחרף כל נסיונותיו של קוליץ במהלך השנים להסביר כי מדובר ביצירה פרי עטו, רבים הסבורים עד היום כי אדם בשם יוסל רקובר אכן היה חי וקיים. בשנת 2000 יצא בעברית בהוצאת משרד הביטחון הספר “יוסל רקובר מדבר אל אלוהים” שכלל את היצירה, ומאמרים על נושאיה ומחברה, לרבות תגובה מאת עמנואל לוינס.zvi-kolitz

Kolitz was a co-writer and co-producer of ”Hill 24 Doesn’t Answer” (1954), an Israeli war of independence movie, which was Israel’s first full-length motion picture. He later moved to the United States and was co-producer of Rolf Hochhuth’s ”Deputy,” one of the first plays to challenge the Vatican’s silence during the Holocaust, which ran on Broadway, amid considerable controversy, for nine months in 1964.  Kolitz was co-producer of several other Broadway shows, including ”The Megilla of Itzik Manger” (1968) but he was best known for ”Yosl Rakover Talks to God,” a story he wrote in 1946 for a Yiddish newspaper in Buenos Aires. In the story, set in the final days of the Warsaw Ghetto, a pious Jew challenges God. ”And so, my God, before I die, freed from all fear, beyond all terror, in a state of absolute inner peace and trust, I will allow myself to call you to account one last time in my life,” the fictionalized Rakover says.

David Mandelbaum from the New York Repertory Theater will perform a limited number of shows in YUNG YiDiSH of “Yosl Rakover speaks with God” in the original Yiddish, with English subtitles.

איך, יאָסל, דער זון פון דויד ראַקאָווער פון טאַרנאָפּאָל, אַ חסיד פון גערער רבין און אָפּשטאַמיקער פון די צדיקים גדולים און קדושים פון די משפּחות ראַקאָווער און מייזלס, שרייב די דאָזיקע שורות, ווען דאָס וואַרשעווער געטאָ איז אין פלאַמען און דאָס הויז, וואו איך געפין זיך איצט איז איינס פון די לעצטע וואָס ברענען נאָך ניט. שוין אַ פּאָר שעה ווי אַ באַזונדערס שטאַרק אַרטילעריע-פייער איז געווענדט קעגן אונדז, און די ווענט אַרום מיר, ווערן צעגריזשעט און צעברעקלט פון דעם מוראדיקן פייער. עס וועט לאַנג ניט דויערן און אויך דאָס הויז וואו א יך געפין זיך וועט ווי כמעט אַלע אונדזערע הייזער פון געטאָ ווערן אַ קבר פאַר זיינע באַשיצער און באַוואוינער. לויט די שפּיזיק-שפיציעקע, באַזונדערס רויטע זונענשטראַלן, וואָס דרינגען אַריין דורך דעם קליינעם האַלב פאַרמויערטן פענצטערל פון מיין צימער, דורך וועלכן מיר האָבן אין משך פון טעג און נעכט באַשאָסן דעם שונא, פאַרשטיי איך, אַז עס דאַרף שוין זיין אַצינד אָוונט, ערב שקיעה. די זון ווייס גאָרניט מסתמא ווי ווייניק איך וועל באַדויערן וואָס איך וועל זי מער ניט זען. אַ מאָדנע זאַך האָט פּאַסירט מיט אונדז: עס האָבן זיך געביטן אַלע אונדזערע באַגריפן און געפילן, דער טויט, דער שנעלער, דער מאָמענטאַנער, קומט צו אונדז ווי אַן אויסלייזער, ווי אַ באַפרייער, ווי אַ קייטן-רייסער. חיות אין וואַלד זענען מיר אַזוי ליב און טייער, אַז איך פיל אַ טיפן ווייטיק, ווען איך הער אַז מען פאַרגלייכט די רשעים, וואָס ווילדעווען אין אייראָפּע, צו חיות

.

הדפסה Print דרוקן

[YYjer] a yiddishe khanuke שמחת חנוכה

December 2, 2010
8:30 pmto10:30 pm

ליכט צינדן, לאטקעס און ליכטיקייט : א חנוכה-מסיבה מיט דעם גאנצן קהל הקודש און מיט די יונג יידישע כלי-קודש
הדלקת נרות, לביבות ושמחה גם יחד.

mendyhannukawebCandle lighting, songs, atmosphere and fun at YUNG YiDiSH Jerusalem. With light, liveliness and latkes. Will probably be present between our in-house artists Polina Belilovsky, Mendy Cahan, Ruth Levin, Meir Tshetshik and others.
35-40-50 NIS

יונג יידיש ירושלים  YUNG YiDiSH Jerusalem

רחוב ירמיהו  Rechov Yermiyahu 52

ירושלים   Jerusalem    94467

מאפע מפה

הדפסה Print דרוקן

[Tel Aviv] Eclectica Street Exhibit אקלקטיקה – תערוכת רחוב

November 27, 2010
9:00 pmto11:00 pm

בשיתוף ההודנה ברחוב אברבנל, בשכונת פלורנטין תל אביב
במסגרת אקלקטי-קלה
יונג יידיש תקים מיצב ספרי יידיש

Street Exhibit of the YUNG YiDiSH Book Collection

in Florentin, Tel Aviv at the HUDNA, Abarbanel ST
Entrance Free. כניסה חופשית

הדפסה Print דרוקן

[YYjerusalem] KOOL KLEZMER כליזמר מלוה מלכה

November 27, 2010
9:00 pmto11:00 pm
December 4, 2010
9:00 pmto11:00 pm

יונג יידיש ירושלים YUNG YiDiSH Jerusalem

מפגשי הכליזמרים הירושלמים ביונג יידיש במוצ”ש

קלעזמארים מלווה מלכה פארברענגעניש

Kool Klezmer on Saturday night

בשיתוף אברהם בורשטיין ואגודת הכליזמרים ירושלים

דב זילברמן כנר, נתן יפת פסנתר, תמר גפני מלודיקה, נחמן גלהר מתופף, אברום בורשטיין קלרינט, מאיר צ’צ’יק חזן

תמר גפני מלודיקה

מפגשי מוסיקה של אמני כליזמר ותיקים לצד מתלמדים, אוהבי כלזימר והקהל הרחב באווירה נינוחה שירי יידיש, ניגוני חסידות עתיקים, שירי קרליבך וכל מיני מילי דמיטב ביינג יידיש ירושלים – רחוב ירמיהו 52 במוצ”ש מהשעה 9

דמי השתתפות בהוצאות 40 ש”ח – 30 ש”ח לחברי יונג יידיש מוצאי שבת 27.11.2010 9 בערב
קלעזמארים מלווה מלכה פארברענגעניש אין יונג יידיש – מוצאי שבת 27.11.2010 9 אין אוונט 30 – 40 ש”ח
Kool Klezmer on Saturday night! Sat November 27 at 9 pm
Listen, enjoy and participate! In cooperation with the Jerusalem Klezmer Association and Avraham Burstein
Live nigunim of old, Hassidic melodies, Yiddish songs, Carlebakh nigunim and more treasures from the klezmer repertoire…. what better way to end the Shabbes and start the week?

יונג יידיש ירושלים YUNG YiDiSH Jerusalem

רחוב ירמיהו Rechov Yermiyahu 52

ירושלים Jerusalem 94467

מאפע מפה MAP

הדפסה Print דרוקן

[YYtlv] Songs from Galicia שירי גליציה והקרפאטים

November 24, 2010
8:00 pmto9:45 pm

YUNG YiDiSH Tel Aviv Nov 24 Songs of Old Galicia

Songs of the Galician Shtetl and the Carpathian Mountains
קולות מגליציה והרי הקרפטים
Yiddish
& Ukrainian, Polish, Gypsy songs
שירים ביידיש, אוקראינית, פולנית וצועני

יום רביעי              מיטוואָך
Wednesday

24.11.2010 8.00 pm בערב

תרומה מומלצת Suggested Donation

50  NIS  ש”ח

הדפסה Print דרוקן

[YYtlv] Yiddish Poetry in Song שירי משוררים ביידיש

November 13, 2010
8:30 pmto10:00 pm

geheyme gest yung yidish tel aviv

תרומה מומלצת -50 ש”ח   כל הכנסות קודש לפרויקט איסוף ושימור ספרי יידיש

הדפסה Print דרוקן

[YYjerusalem] KOOL KLEZMER כליזמר מלוה מלכה

November 13, 2010
9:00 pmto11:00 pm

יונג יידיש ירושלים  YUNG YiDiSH Jerusalem

מפגשי הכליזמרים הירושלמים ביונג יידיש במוצ”ש

קלעזמארים מלווה מלכה פארברענגעניש

Kool Klezmer on Saturday night

בשיתוף אברהם בורשטיין ואגודת הכליזמרים ירושלים

דב זילברמן כנר, נתן יפת פסנתר, תמר גפני מלודיקה, נחמן גלהר מתופף, אברום בורשטיין קלרינט, מאיר צ’צ’יק  חזן
תמר גפני  מלודיקה

דמויות של העיירה   Shtetl Types

מפגשי מוסיקה של אמני כליזמר ותיקים לצד מתלמדים, אוהבי כלזימר והקהל הרחב   באווירה נינוחה שירי יידיש, ניגוני חסידות עתיקים, שירי קרליבך וכל מיני מילי דמיטב  ביינג יידיש ירושלים – רחוב ירמיהו 52 במוצ”ש מהשעה 9
דמי השתתפות בהוצאות 40 ש”ח – 30 ש”ח לחברי יונג יידיש מוצאי שבת 13.11.2010     9 בערב
קלעזמארים מלווה מלכה פארברענגעניש אין יונג יידיש – מוצאי שבת 13.11.2010     9    אין אוונט 30 – 40 ש”ח
Kool Klezmer on Saturday night! Sat November 13    at 9 pm
Listen, enjoy and participate! In cooperation with the Jerusalem Klezmer Association and Avraham Burstein
Live nigunim of old, Hassidic melodies, Yiddish songs, Carlebakh nigunim and more treasures from the klezmer repertoire, accompanied by shmire matzes only …. what better way to end the Shabbes and start the week?

יונג יידיש ירושלים  YUNG YiDiSH Jerusalem

רחוב ירמיהו  Rechov Yermiyahu 52

ירושלים   Jerusalem    94467

מאפע מפה MAP

הדפסה Print דרוקן