יידישע ביכער און קולטור - יונג יידיש - עמותה לספר היידי בישראל Yiddish Culture and Books - YUNG YiDiSH

Yiddish culture in its various forms

JERUSALEM KLEZMER FESTIVAL AUGUST, SUN 4 & MON 5

August 4, 2013toAugust 5, 2013

English below

הדפסה Print דרוקן

Reservations & Comments