- יידישע ביכער און קולטור – יונג יידיש – עמותה לספר היידי בישראל Yiddish Culture and Books – YUNG YiDiSH - http://yiddish.co.il -

Klezmer Tish @ Hechal Shlomo Jerusalem כליזמר-טיש בהיכל שלמה ירושלים

March 20, 2010
8:30 pmto10:45 pm