יידישע ביכער און קולטור - יונג יידיש - עמותה לספר היידי בישראל Yiddish Culture and Books - YUNG YiDiSH

Yiddish culture in its various forms

[tlv kalisher] Dovid Botvinik : Book Launch + Concert דוד באטוויניקס בוך + קאנצערט

October 6, 2010
7:00 pmto9:00 pm

‫‫201010botvinik
אירוע מיוחד בברית העבודה, רח’ קלישר 48, תל אביב‬
בשיתוף יונג יידיש
מיטוואָך דעם 6טן אָקטאָבער, 2010 יום רביעי, כ”ח תשרי, תשע”א

לכּבוד דוד באָטוויניק
און זײַן בוך פֿון נײַע יִדישע לידער והוצאת ספרו שירים חדשים ביידיש‬
‫‫פֿון חורבן צום לעבן * מהשואה לחיים‬
‫‫
כניסה חופשית‬ ‫אַרײַנטריט בחינם‬

‫אין דער פּראָגראַם בתוכנית‬
די באַרימטע זינגערין – הזמרת המפורסמת:‬
‫בטי קליין‬

‫פֿאַרבינדונגס-ווערטער און געזאַנג – קטעי קישור בין השירים ושירה:‬
‫‫לייבל באָטוויניק‬

‫מיר קוקן אַרויס אײַך צו זען     מקווים לראותכם‬
‫אינפֿאָרמאַציע  03/5176764
‫אויטאָבוסן צו רח’ אלנבי/מונטיפיורי:‬
‫16, 82, 18, 61, 4‬

הדפסה Print דרוקן

Reservations & Comments