יידישע ביכער און קולטור - יונג יידיש - עמותה לספר היידי בישראל Yiddish Culture and Books - YUNG YiDiSH

Yiddish culture in its various forms

Yiddish Klezmer @ Heichal Shlomo

August 2, 2010
8:30 pmto9:46 pm

מאנטיק 2טער אויגוסט האלב ניין אין אוונט
מענדל כהאן זינגט יידישע לידער צוזאמען מיט די כינור דויד כליזמרים
40 ש”ח
היכל שלמה אויפן דאך

02-5889010   אינפארמאציע & רעזערוואציע

Monday August 2 at 8.30 at Heykhal Shlomo, on the Roof

Klezmer Group “Kinor David” with Mendy CAHAN performing

Price 40 Shekels

הדפסה Print דרוקן

Reservations & Comments