יידישע ביכער און קולטור - יונג יידיש - עמותה לספר היידי בישראל Yiddish Culture and Books - YUNG YiDiSH

Yiddish culture in its various forms

[YYjerusalem] Cabaret Bloye Katz זי בלויע קאץ

 

blye katz yiddish cabaret  yung yidish jerusalem  wed january 11 at 8.30pm

blye katz yiddish cabaret yung yidish jerusalem wed january 11 at 8.30pm

הדפסה Print דרוקן

Reservations & Comments