- יידישע ביכער און קולטור – יונג יידיש – עמותה לספר היידי בישראל Yiddish Culture and Books – YUNG YiDiSH - http://yiddish.co.il -

[YYtelaviv] סדנת העצמה והתחדשות – מנחה: פגי רייס

February 20, 2011
4:00 pmto5:20 pm

אנשים יוצרים את עצמם   –    סדנת העצמה והתחדשות

א מענטש בויט זיך אליין – א ווארשטאט פאר אינערלעכער באנייונג

יום ראשון  20 לפברואר 2011  בשעה 4  ביונג יידיש תל אביב בתחנה המרכזית החדשה – קומה 5

צעדים בדרך :
דמיון מודרך   –   תיעול כעסים   –   חשיבה חיובית   –   מודעות עצמית   –   יוגה צחוק   –   שפת גוף   –   הרפיה

במרוצת השנים נוטים אנו לשכוח ולזנוח את גופנו ונפשותינו. מזה כ- 10 שנים הנני עורכת מפגשים בעזרת הכלים שצוינו לעיל.  הרצאותיי מוגשות באופן חוויתי תוך שיתוף הקהל, על מנת להשיב לגוף ולנפש את כוחם ויופיים. ותמיד נותר טעם של עוד

ווי אזוי ווידער צו באנייען די אינערלעכע כוחות. א פראקטישע ווארשטאט, געפירט אין עברית און אין יידיש דורך פעגי
רייס, ברענגט פארשידענע כלים פון פסיכאלאגיע, מעדיטאציע און אנדערע טעראפיעס, כדי צו בארייכערן דאס לעבן און דאס באוווסטזיין

הסדנה מועברת ביידיש ובעברית  – המפגש ייערך כשעה   –   40 ש”ח

לפרטים:   פגי רייס- מעצבת אסטרטגית 052-2438189

יונג יידיש בתחנה מרכזית החדשה – לוינסקי 108 – מתחם אמנים – קומה 5 – סטדיו 5008   טל: 03-6874433

YUNG YiDiSH Central Station – Levinsky 108 – Artists Studio 5008 – 5th Floor
Tel    03-6874433