יידישע ביכער און קולטור - יונג יידיש - עמותה לספר היידי בישראל Yiddish Culture and Books - YUNG YiDiSH

Yiddish culture in its various forms

[YYtel aviv] CONCERT COSMO-YiDiSH קאסמא-יידיש

[ June 14, 2012; 8:30 pm to 10:15 pm. ] פאלינא בעלילאווסקי *  Polina BELILOVSKY  * פאלינא בלילובסקי

יידישע היימישע לידער פון געבירטיק, מאלי פיקאן און מאנגער
און אויך לידער, פארבעסערטע און פארטייטשטע,
פון עדיט פיאף און אנדערע
שירי איציק מאנגער, מרדכי געבירטיג, מולי פיקון ,שירי עם….
וגם פּיאַף ושלאַגֶרים אחרים ביידיש
COSMO-YiDDiSH:
Polina Belilovsky sing Manger, Molly Picon, Gebirtig
and also Edith Piaf and others in Yiddish
NIS 40 -60 כניסה חינם  –  […]

הדפסה Print דרוקן