יידישע ביכער און קולטור - יונג יידיש - עמותה לספר היידי בישראל Yiddish Culture and Books - YUNG YiDiSH

Yiddish culture in its various forms

Celebrating “Jerusalem Almanach 29 השקת “ירושלימער אלמאנאך

[ July 19, 2012; 9:00 pm to 11:00 pm. ] דאנערשטיק   יום חמישי
19 יולי   9 אזייגער אין אוונט
Thursday   July 19  at  9pm

YUNG YiDiSH Jerusalem    יונג יידיש ירושלים

יונג יידיש פארבעט אייך אויף א פייערלעכער אוונט
צוזאמען מיטן רעדאקטאר
פראפעסאר דב-בער קערלער – אינדיאנא אונ’, פ”ש
און מיט דער באטייליקונג פון א מנין מחברים פון צווישן די 44 וואס האבן זיך באטייליקט אינעם נייעם באנד “ירושלימער אלמאנאך 29”,
ווי אויך […]

הדפסה Print דרוקן